AVG – nieuwe Europese privacywetgeving.


Beste klant,

We zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van jouw privacy. We zullen ook niet de laatste zijn. En maar goed ook! Want ook wij nemen jouw privacy zeer serieus.

Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Wat gaat er precies veranderen?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor je samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van je gebruiken.
  • Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • Je hebt het recht om in te zien hoe we jouw data gebruiken.
  • Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonlijke data).
  • Jouw persoonlijke gegevens zijn bij Thijssen ComputerHulp goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring. Ook onze algemene voorwaarden kunt u inlezen.